Psychika ako schudnut

V podmienkach prašnosti vzduchu je užitočné usmerňovať zariadenia s certifikáciou ATEX a štruktúry navrhnuté a vyrobené v súlade s pravidlom ATEX, čo je dôležité v krajinách EÚ.

V praxi, v podmienkach práškovania práškovými farbami, som mal uhlík alebo prach organického pôvodu (napr. Drevo, v prvom rade je potrebné zabezpečiť adekvátne odstránenie prachu. Efektívne odsávanie prachu ATEX (atex odsávanie prachu úspešne odstraňuje väčšinu nebezpečenstiev, ale aby bolo možné účinne liečiť, je potrebné zaviesť správne hotové a prípadne efektívne technické, technologické a procedurálne riešenia. Aké riešenia?

Odsávanie prachu ATEX v prevádzkeV praxi sa odsávanie prachu ATEX (v súlade s európskymi smernicami prebúdza do:- s použitím miestnych kotviacich úchytiek, ktoré by sa mali nachádzať v blízkosti zdrojov emitujúcich výbušnú atmosféru, kotvenia sú samonosné ramená, priemyselné kukly alebo špeciálne sacie hlavy,- pravidelné vysávanie povrchov, kde sú pokuty dôležité (na dôkaz okolo obrábacích strojov, mali by sa do tohto zariadenia prenášať priemyselné vysávače,- dobré uzemnenie pracovných nástrojov a tohto systému na odstraňovanie prachu, pretože môže vytvárať elektrostatické náboje - uzemnenie bráni tejto udalosti,- správna konštrukcia kanálov na odstraňovanie prachu a ich zakrytie proti erózii,- používanie ventilátorov, filtrov a príslušenstva na zachytávanie prachu navrhnutého spolu so zásadou ATEX a s dobrými osvedčeniami.Pre čo najvyššiu možnú ochranu pred výbuchom sa systémy odsávania prachu ATEX oplatí vybaviť hasiacimi štýlmi (oheň a / alebo oheň vo vnútri samotných zariadení.